ETKİNLİK ÖRNEĞİ 1:

 

ÖĞRENME ALANI

 

ÖĞRENME ALANI NO                 : 2

ÖĞRENME ALANININ ADI        : TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ

ETKİNLİK ADI                               : Bilgisayarın eğitim alanında kullanım alanlarını öğrenelim.

KAZANIM                                       : Eğitim alanında bilgisayarın kullanım alanlarını ve uygulamalarını açıklar.

YAKLAŞIK SÜRE                           : 1 ders saati

ARAÇ-GEREÇ-ORTAM                : Çalışma kağıtları

 

 

SÜREÇ

Kursiyerlerden, eğitimde bilgisayarın kullanımıyla ilgili örnekler vermelerini isteyiniz. Kursiyerleri, 5-6 kişilik gruplara ayırarak, kendi aralarında tartışmalarını ve bilgisayarların eğitimde kullanım yollarıyla ilgili görüşlerini kağıtlara yazmalarını isteyiniz. Kursiyerlerin görüşlerini belirttikleri kağıtları toplayınız. Her gruptan bir temsilcinin belirlediği kullanım alanlarını, sınıftaki diğer arkadaşlarına anlatmalarını isteyiniz.

 

Bilgisayarların eğitimde kullanım alanlarıyla ilgili bilgileri içeren kendi hazırladığınız metinleri kursiyerlere dağıtınız. Kursiyerlerden, kendi belirledikleri kullanım alanlarıyla, sizin onlara verdiğiniz kullanım alanları arasındaki farkları bulmalarını isteyiniz. Kursiyerlerden buldukları farklılıkları kağıtlara yazmalarını isteyiniz ve kağıtları değerlendirmek için toplayınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

  1. Kursiyerlerin bilgisayarların eğitimde kullanım alanlarıyla ilgili düşüncelerini içeren kağıtlarını inceleyiniz ve değerlendiriniz.
  2. Kursiyerlerden, kendi belirledikleri kullanım alanlarıyla, sizin onlara verdiğiniz kullanım alanları arasındaki farklılıkları yazdıkları kağıtları inceleyiniz ve değerlendiriniz.

 

 

ETKİNLİK ÖRNEĞİ 2:

 

ÖĞRENME ALANI

 

ÖĞRENME ALANI NO                 : 2

ÖĞRENME ALANININ ADI        : TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ

ETKİNLİK ADI                               : Bilgisayarın iç yapısını öğrenelim.

KAZANIM                                       : Bilgisayar donanımının ana parçalarının işlevlerini açıklar.

YAKLAŞIK SÜRE                           : 2 ders saati

ARAÇ-GEREÇ-ORTAM                : Bilgisayarlar, tornavida vb. araç gereç

 

SÜREÇ

Sınıfta bir bilgisayarı parça parça sökerek kursiyerlere her parçayı (işlemci, fan, güç kaynağı, ekran kartı, ethernet kartı, ana kart, modem, harddisk vb.) gösteriniz ve işlevlerini açıklayınız. Kursiyerlerden bu açıklamaları not etmelerini isteyiniz. Daha sonra parçalarını söktüğünüz bilgisayarın her bir parçasını aşama aşama yerlerine yeniden takarak gösteriniz. Kursiyerlerden bu aşamaları da not etmelerini isteyiniz. 

Kursiyerlerin 5-6 kişilik gruplar oluşturmalarını isteyiniz ve her bir gruba eski bir bilgisayar veriniz. Kursiyerlerle grup halinde çalışarak bilgisayarları parça parça söktürünüz ve her bir parçanın görevlerini kendi aralarında tartışmalarını isteyiniz. Bu aşamada kursiyerlerin sorularını cevaplandırınız ve gerektiğinde parçaların sökümünde onlara yardımcı olunuz. Daha sonra sökülen parçaları bilgisayarın kasasından başlayarak kursiyerlere tekrar taktırınız.

Kursiyerlerden etkinlik sonunda hatalı donanım takılması sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçları tartışarak değerlendirmelerini isteyiniz.

 

DEĞERLENDİRME

  1. Kursiyerin bilgisayarlar sökülürken tuttukları notları inceleyiniz ve derse katılım düzeylerini değerlendiriniz.  
  2. Kursiyer gruplarını, bilgisayarların parçalarını sökerken ve yeniden bir araya getirirken gözlemleyiniz ve kursiyerlerin aktiviteye katılım düzeylerini değerlendiriniz.
  3. Kursiyerlerin hatalı donanım takılması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları belirttikleri kağıtları inceleyiniz ve değerlendiriniz.