ETKİNLİK ÖRNEĞİ 1:

 

ÖĞRENME ALANI

 

ÖĞRENME ALANI NO                 : 1

ÖĞRENME ALANININ ADI        : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

ETKİNLİK ADI                               : Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmenliği ile İlgili Yönergeleri İnceleyelim.

KAZANIM                                       : Bilişim teknolojisi formatör öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını açıklar.

YAKLAŞIK SÜRE                           : 1 ders saati

ARAÇ-GEREÇ-ORTAM               : Çalışma kağıtları

 

 

SÜREÇ

Kursiyerlere formatör öğretmenlikle ilgili önceden yayınlanmış yönetmeliklerin, yönergelerin, vb. fotokopilerini dağıtınız. Kursiyerlerden bunları dikkatlice okumalarını ve anlamadıkları yerleri sormalarını isteyiniz. Kursiyerlerin formatör öğretmenlerin görevleriyle ilgili sorular sorarak okudukları metinleri daha iyi anlamalarını sağlayınız.

 

Kursiyerlere formatör öğretmenin görevleri hakkında sorular sorunuz, karşılıklı soru ve cevaplarla formatör öğretmenlik yönergelerindeki maddeleri tartışınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

1.      Kursiyerlerden formatör öğretmenlerin görevleri hakkındaki düşüncelerini kağıtlara yazmalarını isteyiniz. Kursiyerlerin bu görevleri ne kadar benimseyip benimsemediklerini kağıtları okuyarak değerlendiriniz.

2.      Kursiyerlere formatör öğretmenlerin görevlerinde eklenmesini ve çıkartılmasını istedikleri maddeleri kağıtlara yazdırınız.

 

 

ETKİNLİK ÖRNEĞİ 2:

 

ÖĞRENME ALANI

 

ÖĞRENME ALANI NO                 : 1

ÖĞRENME ALANININ ADI        : BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FORMATÖR ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ:

ETKİNLİK ADI                               : Bilişim Teknolojisi Formatör Öğretmenleri’nin bilgi, beceri ve tutumlarının nasıl olması gerektiğini tartışalım.

KAZANIM                                       : Bilişim teknolojisi formatör öğretmenlerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları açıklar.

YAKLAŞIK SÜRE                           : 1 ders saati

ARAÇ-GEREÇ-ORTAM                : Çalışma kağıtları

 

 

SÜREÇ

Kursiyerlere, formatör öğretmenlerde olması gerektiğini düşündüğünüz bilgi, beceri ve tutumları açıklayınız. Kursiyerlerden anlatımlarınızı dikkatlice dinlemelerini, not almalarını ve anlamadıkları yerleri sormalarını isteyiniz.

 

Kursiyerlerden  formatör öğretmenlerde olması gereken bilgi, beceri ve tutumlarla ilgili görüşlerini kağıtlara yazmalarını ve sınıf ortamında tartışmalarını isteyiniz. Ders bitiminde kursiyerlerin formatör öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutumlarla ilgili görüşlerini yazdıkları kağıtları toplayınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

  1. Formatör öğretmenlerin bilgi, beceri ve tutumlarında olması gereken özellikleri anlatırken, kursiyerlerin tuttukları notları inceleyiniz ve derse katılım düzeylerini değerlendiriniz.
  2. Kursiyerlerin formatör öğretmenlerde olması gereken bilgi, beceri ve tutumlarla ilgili yazdıkları görüşleri inceleyiniz ve değerlendiriniz.