Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenin Görevleri

Bilgisayar Öğretmenlerinin Görevleri 

1-Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içinde çalışmak, dersleri dersin amaçları doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde  bilgisayar dersliğinde işlemek.

2-Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak.

3-Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak.

4-Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmak.  

(Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-14), (T.D. 2378) 

Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Görevleri  

1-Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

2-Bilgisayar laboratuvarını  mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak.

3-Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak.

4-Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek.

5-Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak.

6-Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak.

7-Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.

8-Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek.

9-Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve  bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.

10-Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak.

11-Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak.

12-Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak.

13-Laboratuvar kullanım kılavuzunu laboratuvarının uygun bir yerine asmak. (Ek-1)

14-Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.

15-Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak.

16-Yazılımlarla ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek.

17-Ders yazılımlarının ve kitaplarının B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek.

18-Laboratuvarda bulunan yazılımlar ve kitaplar için B demirbaş eşya yardımcı defterini tutmak. (Ek-2)

19-İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmak.

Bilgisayar koordinatör öğretmeni, okullarına Bilgisayar Laboratuvarı kurulması, teçhizatının alımı, kabulü vb. komisyonların tabii üyesidir.

(Bilgisayar Laboratuvarlarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerin Görevleri Hakkında Yönerge, m-15), (T.D. 2378)

•Web Sayfası Hazırlama Yazılımı
•Video/Ses İşleme Yazılımı
•Veri Tabanı Yazılımı
•Tüm Öğrenme Alanları
•Temel Bilgisayar Bilgisi
•Sunu Hazırlama Yazılımı
•Server (Sunucu) İşletim Sistemi
•Resim/Fotoğraf İşleme Yazılımı
•Masaüstü Yayıncılık Yazılımı
•Kelime İşlemci Yazılımı
•İşletim Sistemi
•İnternet Üzerinden İletişim
•Grafik / Animasyon Hazırlama Yazılımı
•Elektronik Hesap Tablo Yazılımı
•Bilişim Teknolojilerinin Ders Alanlarında Uygulanması
•Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenin Görevleri
•Bilgisayar Kullanımında Sosyal ve Etik Konular
 
Ana Sayfa       • Planlar     • Linkler      • Etkinlik      • Değerlendirme      • Müfredat     • Materyal      • Anket     • İletişim   • Üye Giriş
Bu Sitenin Tüm Hakları Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Aittir
E-Posta: bitefo@meb.gov.tr
Web Adresi:
http://bitefo.meb.gov.tr/